Aanleverspecificaties en sluitingstijden

Wil je een advertentie aanleveren bij NDC mediagroep? Doe dit via mijnndc.nl. Bekijk de onderstaande pagina voor informatie over formaten, aanleverspecificaties en sluitingstijden.

Print

Een advertentie lever je aan via mijnndc.nl. Het advertentiemateriaal lever je digitaal aan als Certified PDF. Voor verdere technische informatie verwijzen wij je naar printarena.nl.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de afdeling Salesondersteuning:
Telefoonnummers:
Groningen en Drenthe: 050 584 4995
Friesland en Flevoland: 058 284 5595
E-mailadres: verkoop@ndcmediagroep.nl

Alle kranten van NDC mediagroep worden gedrukt op het handzame tabloidformaat. Advertenties op tabloidpagina’s worden ingedeeld in standaardafmetingen, zodat alle pagina’s overzichtelijker kunnen worden samengesteld. We hanteren in alle uitgaven op tabloidformaat de Cebucostandaardisatie voor advertentiemodules. Deze uniforme basis voor de hele uitgeverijbranche biedt adverteerders gemak:

  • Alle vakformaten zijn identiek voor advertentieplaatsingen in Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, de huis-aan-huisbladen en alle bijlagen
  • Het is mogelijk advertenties zonder aanpassing door te plaatsen in alle uitgaven
  • Er is veel keuze in vakformaten, zowel voor advertentiepagina’s als voor IM-ers op redactiepagina’s

Advertentieformaten

Een overzicht van alle advertentieformaten van onze dag, -nieuws en weekbladen + online formaten vind je in de brochure vakformaten.

Online – Display

Een overzicht van alle displayformaten vind je in de Leaflet Formaten Display Advertising

Sluitingstijden 2021

Printadvertenties worden aangeleverd als PDF. Een week voor plaatsing volgt per e-mail het verzoek om advertentiemateriaal aan te leveren. In de mail bevindt zich een link die verwijst naar de materiaalportal waarin je gemakkelijk zelf het digitale advertentiemateriaal uploadt. Vragen over het aanleveren van materiaal? Mail dan met eaa@ndcmediagroep.nl.

Rondom bepaalde feestdagen gelden er aangepaste deadlines voor het aanleveren van advertentiemateriaal. Bekijk hier het overzicht.