Dagblad van het Noorden

Het laatste nieuws online via dvhn.nl of onze app(s), dagelijkse achtergrondverhalen en duiding in de krant, evenementen waar wij noorderlingen samen brengen en discussies over relevante actualiteiten stimuleren. Wij weten wat er speelt in de regio en wat belangrijk is voor de mensen die er wonen. We presenteren dit op een onafhankelijke en betrouwbare manier en zorgen voor verbinding met de ‘Mensen van het Noorden’. Dagblad van het Noorden is de schakel tussen de noorderlingen en dat wat regionaal relevant is voor hen.

Daarom kies je voor Dagblad van het Noorden

  • Wij zijn in beweging en wij doen er toe in de regio. Op ieder platform en voor iedere doelgroep.
  • Wij verbinden de mensen van het Noorden, onderling en met andere doelgroepen, door middel van relevante content in onze merken en met onze activiteiten.
Onze kracht

Aanwezig zijn in de haarvaten van de regio, hier relaties scheppen en community’s bouwen om zo middels nieuws gedreven content en activiteiten relevant te zijn voor de mensen van het Noorden en deze te verbinden.

Cijfers en feiten

Diep geworteld in de provincies Groningen en Drenthe bereik je zo’n 300.000 mensen per dag via de krant. Online via de site en apps nog eens bijna 4 miljoen mensen gemiddeld per maand.

Onze lezers

Bekijk het lezersprofiel van het Dagblad van het Noorden.

Verspreidingsgebied

Aanleverspecificaties en sluitingstijden

De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is:
Twee dagen voor verschijning voor 10.00 uur.

Voor de technische aanleverspecificaties klik hier.