DE WOLDER COURANT
De krant voor gemeente De Wolden

De Wolder Courant

De Wolder Courant en De Westervelder verschijnen elke woensdag in de gemeenten De Wolden en Westerveld. De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan thematische en populaire onderwerpen zoals cultuur en evenementen. De vormgeving is uitnodigend, eigentijds en kleurrijk wat een breed lezerspubliek aanspreekt.

Daarom kies je voor De Wolder Courant

 • Diverse advertentiemogelijkheden: advertorial, gewone advertentie, IM’er, specialadvertentie, flapadvertentie, banner, etc.
 • Eigen online platform, zowel mobiel als desktop, laptop en tablet
 • Inwoners verwachten de krant omdat deze wekelijks verschijnt op een vaste dag
 • Optimale verspreiding: huis-aan-huis en diverse strategische afgiftepunten
 • Maximaal bereik in uw doelgroep middels doorplaatsmogelijkheden naar aangrenzende weekbladtitels, Dagblad van het Noorden en diverse online platformen
 • Samenwerking met diverse fundraising en non-profit evenementenorganisaties
 • Grote lezer/bladbinding:
  • actueel lokaal en regionaal nieuws, achtergrondverhalen en columns
  • familieberichten en overlijdensadvertenties
  • evenementenkalender
  • bekendmakingen van de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en overheid
  • specials aansluitend bij de seizoenen, evenementen en branches
  • wekelijkse puzzelpagina
Onze kracht

Kwaliteitsjournalistiek al eeuwenlang de basis

De Wolder Courant en De Westervelder zijn betrouwbare informatiebronnen en dat maakt het tot een uitstekend advertentiemedium om uw boodschap over te brengen. Met de papieren uitgave, website, facebookpagina en twitter zijn beide titels krachtige media dat gewaardeerd wordt door de inwoners van gemeente De Wolden en Westerveld.

Cijfers en feiten

Oplage:                                     10.500 per week
Gemiddeld bereik:                 49%
Contactmomenten print:    15.000 personen van 13 jaar en ouder per week

Onze lezers

Uit recent lezersonderzoek (NOM Print Monitor 2016) is blijkt dat er veel waardering is voor de wekelijkse uitgave van De Wolder Courant. Het hoge gemiddelde bereik wordt behaald dankzij de grote diversiteit aan content.

Bekijk het lezersprofiel  van De Wolder Courant.

Verspreidingsgebied

Aanleverspecificaties en sluitingstijden

Aanleverspecificaties
Voor technische gegevens verwijzen wij u naar www.printarena.nl.

Sluitingstijd advertentiemateriaal
De Wolder Courant – vrijdag 15.00 uur