Friesch Dagblad

Het Friesch Dagblad is de schakel in de Friese samenleving die door haar maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke benadering invulling geeft aan het verhaal achter de actualiteit. Mensen verbinden met als uitgangspunt de normen en waarden vanuit een Christelijk oogpunt. Het Friesch Dagblad verschijnt zes keer per week als ochtendkrant, op papier en digitaal. De eerste uitgave was op 1 juli 1903.

Daarom kies je voor Friesch Dagblad

• Advertentiemedium voor een unieke homogene christelijke doelgroep
• Verschijnt als ochtendkrant en wordt binnen 24 uur gelezen
• Adverteren mogelijk tot in de regio
• Aandachtsgebieden: geloof en levensbeschouwing, samenleving, rechtvaardigheid, duurzaamheid en regio
• Een zeer toegewijde en trouwe lezersgroep

Onze kracht

Kwaliteitsjounalistiek al eeuwenlang de basis

Een christelijke, regionale krant waarbij de kijk op de journalistiek wordt bepaald en gevoed door christelijke normen en waarden. Binnen het Friesch Dagblad wordt gewerkt vanuit de christelijke overtuiging aangaande God, mens en wereld. In het verlengde daarvan ziet het Friesch Dagblad het als zijn roeping al zijn journalistieke arbeid in dienst te stellen van het goede zoals dat in de christelijke traditie wordt verwoord, onder meer in termen van geloof & levensbeschouwing, duurzaamheid (zorg voor de wereld), samenleving en rechtvaardigheid, met een speciale belangstelling voor de regio.

Hoog bereik onder homogene doelgroep

Het Friesch Dagblad heeft van oorsprong een regionale functie. Deze functie behelst onder meer het adequaat informeren over het publieke leven in Fryslân: het stimuleren van goede ontwikkelingen, het analyseren en het commentariëren van gebeurtenissen en praktijken in de provincie. De functie van het Friesch Dagblad als regionale krant komt in het bijzonder tot uitdrukking in het benutten van het regionale (mensen, gebeurtenissen) als aangrijpingspunt om het nieuws dichtbij de mensen en herkenbaar te maken. Het regionale karakter van het Friesch Dagblad is een verbijzondering van de algemene functie van een krant.

Onze lezers

Uit recent lezersonderzoek is gebleken dat de huidige abonnee zich zeer sterk verbonden voelt met het Friesch Dagblad. Veel abonnees lezen de krant van huis uit en ze vinden dat de krant past bij hun (christelijke) leefwereld en levensvisie. Lezers beoordelen het nieuws uit de provincie, de diepgang van de artikelen en de aandacht voor opinie in de krant als zeer positief. Wat het Friesch Dagblad onderscheidt is het feit dat de redactie kiest voor nieuws en taalgebruik dat bij de identiteit van de krant past, dat betekent aandacht voor ‘het goede’: kiezen voor positief nieuws en neutraal taalgebruik.

Bekijk het lezersprofiel van het Friesch Dagblad

Cijfers en feiten

Diep geworteld in de provincie Friesland bereik je 41.000 mensen door-de-week en 51.000 mensen op zaterdag via de krant. Online via de site en apps nog eens ruim 75.000 contactmomenten per maand.

Verspreidingsgebied

Aanleverspecificaties en sluitingstijden

De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is:
Twee dagen voor verschijning voor 10.00 uur.

Voor de technische aanleverspecificaties klik hier.