Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland verschijnt elke dinsdag en vrijdag als abonneekrant in het gelijknamige gebied in een oplage van 4.200 exemplaren. De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan thematische en populaire onderwerpen zoals cultuur en evenementen. De vormgeving is uitnodigend, eigentijds en kleurrijk.

Verspreidingsgebied

Doelgroep

De lezer van Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland is veelal van middelbare leeftijd, kapitaalkrachtig omdat de kinderen de deur uit zijn en heeft hierdoor relatief meer vrije tijd dan gezinnen met kinderen. De lezer is even vaak man als vrouw en heeft een middelbaar opleidingsniveau.

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties
Voor technische gegevens verwijzen wij u naar www.printarena.nl.

Sluitingstijd advertentiemateriaal
Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland – vrijdag 14.00 uur