DE NOORDOOSTPOLDER
De krant voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder

Noordoostpolder

De Noordoostpolder verschijnt elke dinsdag en donderdag in de gemeente Noordoostpolder. De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan thematische en populaire onderwerpen zoals cultuur en evenementen. De vormgeving is uitnodigend, eigentijds en kleurrijk wat een breed lezerspubliek aanspreekt.

Daarom kies je voor De Noordoostpolder

 • Diverse advertentiemogelijkheden: advertorial, gewone advertentie, IM’er, specialadvertentie, flapadvertentie, banner, etc.
 • Eigen online platform, zowel mobiel als desktop, laptop en tablet
 • Inwoners verwachten de krant omdat deze wekelijks verschijnt op een vaste dag
 • Optimale verspreiding: huis-aan-huis en diverse strategische afgiftepunten
 • Maximaal bereik in uw doelgroep middels doorplaatsmogelijkheden naar aangrenzende weekbladtitels, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en diverse online platformen
 • Samenwerking met diverse fundraising en non-profit evenementenorganisaties
 • Grote lezer/bladbinding:
  • actueel lokaal en regionaal nieuws, achtergrondverhalen en columns
  • familieberichten en overlijdensadvertenties
  • evenementenkalender
  • gemeentenieuws
  • bekendmakingen van de provincie, Rijkswaterstaat en overheid
  • specials aansluitend bij de seizoenen, evenementen en branches
  • wekelijkse puzzelpagina
  • wekelijkse pagina’s Wonen, Gezondheid, Reis en lezersaanbiedingen
Onze kracht

Kwaliteitsjournalistiek al eeuwenlang de basis

De Noordoostpolder is een betrouwbare informatiebron en dat maakt het tot een uitstekend advertentiemedium om uw boodschap over te brengen. Met de papieren uitgave, website, facebookpagina en twitter is de Noordoostpolder een zeer krachtig medium dat gewaardeerd wordt door de inwoners van de gemeente Noordoostpolder.

 

Cijfers en feiten

Oplage:                                      29.000 per week
Gemiddeld bereik:                 63%
Contactmomenten print:    33.400 personen van 13 jaar en ouder per week

Onze lezers

Onze lezers

Uit recent lezersonderzoek (NOM Print Monitor 2016) is blijkt dat er veel waardering is voor de wekelijkse uitgave van de Noordoostpolder. Het hoge gemiddelde bereik wordt behaald dankzij de grote diversiteit aan content.

Bekijk het lezersprofiel van De Noordoostpolder

Verspreidingsgebied

Specials

Jaarlijks verschijnen er diverse specials bij De Noordoostpolder. Dit zijn branche-gerelateerde, seizoensgebonden en/of evenement gebonden specials. Naast de specials die NDC mediagroep initieert bieden wij de mogelijkheid om een eigen klantspecial mee te laten verspreiden met onze weekbladen.

 

Aanleverspecificaties en sluitingstijden

Aanleverspecificaties
Voor technische gegevens verwijzen wij u naar www.printarena.nl.

Sluitingstijd advertentiemateriaal
De Noordoostpolder, dinsdageditie – vrijdag 12.00 uur

De Noordoostpolder, donderdageditie – dinsdag 14.00 uur