DE STAPHORSTER
Het weekblad voor Staphorst en omgeving

Staphorster

De Staphorster verschijnt elke dinsdag in de gemeente Staphorst en omgeving. De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan thematische en populaire onderwerpen zoals cultuur en evenementen. De vormgeving is uitnodigend, eigentijds en kleurrijk wat een breed lezerspubliek aanspreekt.

Daarom kies je voor De Staphorster

 • Diverse advertentiemogelijkheden: advertorial, gewone advertentie, IM’er, specialadvertentie, flapadvertentie, banner, etc.
 • Eigen online platform, zowel mobiel als desktop, laptop en tablet
 • Inwoners verwachten de krant omdat deze wekelijks verschijnt op een vaste dag
 • Optimale verspreiding: huis-aan-huis en diverse strategische afgiftepunten
 • Maximaal bereik in uw doelgroep middels doorplaatsmogelijkheden naar aangrenzende weekbladtitels, Dagblad, Dagblad van het Noorden en diverse online platformen
 • Samenwerking met diverse fundraising en non-profit evenementenorganisaties
 • Grote lezer/bladbinding:
  • actueel lokaal en regionaal nieuws, achtergrondverhalen en columns
  • familieberichten en overlijdensadvertenties
  • evenementenkalender
  • bekendmakingen van de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en overheid
  • specials aansluitend bij de seizoenen, evenementen en branches
  • wekelijkse puzzelpagina
Onze kracht

Kwaliteitsjournalistiek al eeuwenlang de basis

De Staphorster is een betrouwbare informatiebron en dat maakt het tot een uitstekend advertentiemedium om uw boodschap over te brengen. Met de papieren uitgave, website, facebookpagina en twitter is De Staphorster een zeer krachtig medium dat gewaardeerd wordt door de inwoners van Staphorst en omgeving.

Cijfers en feiten

Oplage:                                     19.000 per week
Gemiddeld bereik:                 52%
Contactmomenten print:    20.100 personen van 13 jaar en ouder per week

Onze lezers

Uit recent lezersonderzoek (NOM HAH-kranten Monitor 2016) is blijkt dat er veel waardering is voor de wekelijkse uitgave van De Staphorster. Het hoge gemiddelde bereik wordt behaald dankzij de grote diversiteit aan content.

Bekijk het lezersprofiel van De Staphorster.

Verspreidingsgebied

Aanleverspecificaties en sluitingstijden

Aanleverspecificaties
Voor technische gegevens verwijzen wij u naar www.printarena.nl.

Sluitingstijd advertentiemateriaal
De Staphorster – vrijdag 9.00 uur