STELLINGWERF
De krant voor de gemeente Weststellingwerf en omgeving

Stellingwerf

Stellingwerf verschijnt op woensdag als abonnee- en huis-aan-huiskrant in de gemeente Weststellingwerf. Abonnees ontvangen de abonnee-editie en niet-abonnees ontvangen de huis-aan-huiseditie. De huis-aan-huis editie vormt samen met de abonnee-editie een sterk merk: betrouwbaar, lokaal en onafhankelijk nieuws. De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan thematische en populaire onderwerpen zoals cultuur en evenementen. De vormgeving is uitnodigend, eigentijds en kleurrijk wat een breed lezerspubliek aanspreekt. De abonnee- en huis-aan-huiskrant vormen tezamen een verplichte advertentiecombinatie.

Daarom kies je voor de Stellingwerf

 • Diverse advertentiemogelijkheden: advertorial, gewone advertentie, IM’er, specialadvertentie, flapadvertentie, banner, etc.
 • Eigen online platform, zowel mobiel als desktop, laptop en tablet
 • Inwoners verwachten de krant (abonnee en huis-aan-huis editie) omdat deze wekelijks verschijnt op een vaste dag.
 • Optimale huis-aan-huis verspreiding.
 • Maximaal bereik in uw doelgroep middels doorplaatsmogelijkheden naar aangrenzende weekbladtitels, Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en diverse online platformen.
 • Samenwerking met diverse fundraising en non-profit evenementenorganisaties
 • Grote lezer/bladbinding:
  • actueel lokaal en regionaal nieuws, achtergrondverhalen en columns
  • familieberichten en overlijdensadvertenties
  • evenementenkalender
  • bekendmakingen van de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en overheid
  • specials aansluitend bij de seizoenen, evenementen en branches
  • wekelijkse puzzelpagina
Onze kracht

Kwaliteitsjournalistiek al eeuwenlang de basis

Stellingwerf is een betrouwbare informatiebron en dat maakt het tot een uitstekend advertentiemedium om uw boodschap over te brengen. Met de papieren uitgave, website, facebookpagina en twitter is Stellingwerf een zeer krachtig medium dat gewaardeerd wordt door de inwoners van de gemeente Weststellingwerf.

Cijfers en feiten

Oplage hah- en abonneekrant: 12.050 per week
Contactmomenten print:           19.400 personen van 13 jaar en ouder per week

Onze lezers

Uit recent lezersonderzoek (NOM HAH-kranten Monitor 2016) is blijkt dat er veel waardering is voor de wekelijkse uitgave van Stellingwerf. Het hoge gemiddelde bereik wordt behaald dankzij de grote diversiteit aan content.

Verspreidingsgebied

Aanleverspecificaties en sluitingstijden

Aanleverspecificaties
Voor technische gegevens verwijzen wij u naar www.printarena.nl.

Sluitingstijd advertentiemateriaal
Stellingwerf – maandag 14.00 uur