Bolswards Nieuwsblad

Bolswards Nieuwsblad verschijnt elke donderdag in Bolsward en omgeving. De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan thematische en populaire onderwerpen zoals cultuur en evenementen. De vormgeving is uitnodigend, eigentijds en kleurrijk wat een breed lezerspubliek aanspreekt.


Wekelijkse oplage: 17.800

Print adverteren in Friesland Bolsward Weekblad

Het Bolswards Nieuwsblad wordt huis-aan-huis verspreid en heeft een hoge attentiewaarde door de waardering van de lezers

72% bereik

Via de print editie van het Bolswards Nieuwsblad bereik je 72% van de mensen in deze regio

Mediagebruik

Print adverteren in Emmen

66,9% van de doelgroep is een gemiddelde tot sterke weekbladlezer 

Advertentiemogelijkheden

Er zijn verschillende advertentiemogelijkheden in het Bolswards Nieuwsblad, o.a. branded content artikelen en print advertenties. Het weekblad heeft een hoge attentiewaarde, omdat inwoners van de regio Bolsward de krant wekelijks op een vaste dag verwachten en deze gebruiken als informatiebron voor actueel lokaal en regionaal nieuws.

 

Het Bolswards Nieuwsblad heeft een optimale verspreiding: huis-aan-huis en op diverse strategische afgiftepunten. Je kunt als bedrijf een maximaal bereik in jouw regio creëren middels doorplaatsmogelijkheden naar aangrenzende weekbladtitels, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en diverse online platformen.

 

Het is ook mogelijk om de inwoners van de regio online te bereiken. Door het grote bereik in de regio is online adverteren een effectief middel om de naamsbekendheid van je bedrijf te vergroten of in contact te komen met (potentiële) klanten. Lees hier alle online mogelijkheden.


Tarieven

Bekijk de tariefkaart of ga naar de tarievenpagina voor uitgebreide informatie over onze tarieven. Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met één van onze media-adviseurs via de onderstaande knop.

Aanleverspecificaties & -deadline

Aanleverspecificaties
Voor technische gegevens verwijzen wij naar www.printarena.nl.
Lever je advertentiemateriaal in via www.mijnndc.nl.

Bekijk hier de sluitingstijden voor het aanleveren van advertentiemateriaal.

Verspreidingsgebied