Bolswards Nieuwsblad

Bolswards Nieuwsblad verschijnt elke donderdag in Bolsward en omgeving. De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan thematische en populaire onderwerpen zoals cultuur en evenementen. De vormgeving is uitnodigend, eigentijds en kleurrijk wat een breed lezerspubliek aanspreekt.


Wekelijkse oplage: 17.800

Print adverteren in Friesland Bolsward Weekblad

Het Bolswards Nieuwsblad wordt huis-aan-huis verspreid en heeft een hoge attentiewaarde door de waardering van de lezers

47.420 paginaweergaven

Online adverteren in Bolsward

Per maand heeft www.bolswardsnieuwsblad.nl gemiddeld 47 duizend paginaweergaven

72% bereik

Via de print editie van het Bolswards Nieuwsblad bereik je 72% van de mensen in deze regio

Adverteren in Bolsward, Friesland

Print adverteren


Er zijn diverse advertentiemogelijkheden in het Bolswards Nieuwsblad, o.a. een branded content artikel, gewone advertentie, IM’er, specialadvertentie of flapadvertentie. Het weekblad heeft een hoge attentiewaarde, omdat inwoners van de regio Bolsward de krant wekelijks op een vaste dag verwachten en deze gebruiken als informatiebron voor actueel lokaal en regionaal nieuws. Het Bolswards Nieuwsblad heeft een optimale verspreiding: huis-aan-huis en op diverse strategische afgiftepunten. Je kunt als bedrijf een maximaal bereik in jouw regio creëren middels doorplaatsmogelijkheden naar aangrenzende weekbladtitels, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en diverse online platformen.

Digitaal adverteren


Het is ook mogelijk om de inwoners van de regio Bolsward online te bereiken. Met 47.420 paginaweergaven per maand, is bolswardsnieuwsblad.nl een goed bezocht nieuwsplatform. Door het grote bereik in de regio is dit een geschikt medium om de naamsbekendheid van je bedrijf te vergroten of in contact te komen met (potentiële) klanten.

Adverteren op bolswardsnieuwsblad.nl kan op de volgende manieren:
Online Branded Content
Display Advertising
Video Advertising


Tarieven

Bekijk de tariefkaart of ga naar de tarievenpagina voor uitgebreide informatie over onze tarieven. Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met één van onze media-adviseurs via de onderstaande knop.

Aanleverspecificaties & -deadline

Aanleverspecificaties
Voor technische gegevens verwijzen wij naar www.printarena.nl.
Lever je advertentiemateriaal in via www.mijnndc.nl.

Bekijk hier de sluitingstijden voor het aanleveren van advertentiemateriaal.

Verspreidingsgebied

       

Lezersprofiel

Als adverteerder is het belangrijk om te weten welke doelgroep via welk kanaal te bereiken is. Om je een beter beeld te geven van de lezers van onze titels, creëren wij lezersprofielen. Bekijk hier het lezersprofiel van het Bolswards Nieuwsblad.