Vegro – Crossmediale communicatie

Vegro is een expertisecentrum voor hulpmiddelen. Zij hebben een landelijke dekking aan winkels en uitleenpunten, een webwinkel en meerdere distributiecentra voor de uitleen, verkoop en verhuur van verpleegartikelen en hulpmiddelen.

NDC mediagroep heeft Vegro geholpen bij de transitie om van een hulpmiddelenorganisatie naar een kennisorganisatie te gaan.

Vegro

 

Tijdens een eerste gesprek tussen Vegro en NDC mediagroep werd al snel duidelijk dat de behoefte van Vegro veel groter was dan enkel een communicatievoorstel. Door de verschuiving van aanbod naar vraaggestuurde dienstverlening, bepaalt de zorgconsument meer en meer.

NDC mediagroep heeft Vegro geholpen hierop in te spelen door zich te profileren als de zorghulpmiddelen kennisautoriteit van Nederland. Dit zorgt ervoor dat Vegro wordt ‘gevonden’ maar ook wordt ‘begrepen’ door klanten en partners.
Behoefte Vegro

Vegro merkt dat er door een verschuiving van aanbod naar vraaggestuurde dienstverlening, de zorgconsument meer en meer bepaalt > van hulpmiddelenorganisatie naar een kennisorganisatie.

Vraagstuk: Hoe bereik je de partners en zorgconsument met de juiste content?

Samenwerking

NDC mediagroep heeft Vegro geholpen bij de transitie om van een hulpmiddelenorganisatie naar een kennisorganisatie te gaan.

De transitie om van een hulpmiddelenorganisatie naar een kennisorganisatie te gaan heeft geleid tot verschillende zaken, zoals: .

  • Nieuwe tenaamstelling Vegro Expertise Centrum;
  • Herbranding + organisatie van de website (SEO + SEA);
  • Bepalen van succesfactoren om zodoende er voor te zorgen dat Vegro bij een ieder ‘geprimed’ wordt als dé specialist als het gaat om zorghulpmiddelen;
  • Media inzet.
Uitvoering Campagne

Het belangrijkste van de cross-mediale communicatie is om mensen naar de Vegro Publieksacademie toe te trekken. In Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Hiervoor wordt een funnel gehanteerd waarbij eerst op basis van persoonlijke verhalen het thema van de avond aangekondigd wordt. Door het persoonlijk te maken kan de target-group zich identificeren met:

Touch
Advertenties/branded content online + offline om het thema van de Vegro Publieksacademie onder de aandacht te brengen.

Tell
Content/ storytelling crossmediaal om mensen te inspireren en de interesse voor de publieksacademie maar ook achteraf d.m.v. een live Q&A met de specialisten van Vegro.

Sell

Onderdeel van het avondvullend programma is de expertise markt waar Vegro samen met haar toeleveranciers de middelen laat zien die passen bij het thema van de avond.

Resultaten

Tot en met nu is elke publieksacademie vol en is Vegro zeer positief en heeft aangegeven dit te willen continueren. Zowel voor Noord-Nederland als voor de rest van Nederland waar we samenwerken met de Persgroep.

Ook heeft dit geresulteerd in dat het personeel zich actiever inzet als kennispersoon en dat de partners van Vegro hen veel beter weten te vinden wanneer het draait om problematiek of thema’s.