De Emmer Courant

De Emmer Courant verschijnt elke dinsdag in de gemeente Emmen en omgeving. De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan thematische en populaire onderwerpen zoals cultuur en evenementen. De vormgeving is uitnodigend, eigentijds en kleurrijk wat een breed lezerspubliek aanspreekt.

Wekelijkse oplage: 52.200

Print adverteren in Emmen

De Emmer Courant wordt huis-aan-huis verspreid en heeft een hoge attentiewaarde door de waardering van de lezers

557.000 paginaweergaven

Online adverteren in Emmen

Per maand heeft www.emmercourant.nl gemiddeld 557 duizend paginaweergaven

62,7% bereik

Groot bereik adverteren in Emmen

Via de print editie van de Emmer Courant bereik je 62,7% van de mensen in deze regio


Adverteren Emmen

Print adverteren


Er zijn diverse advertentiemogelijkheden in de Emmer Courant, o.a. een branded content artikel, gewone advertentie, IM’er, specialadvertentie of flapadvertentie. Het weekblad heeft een hoge attentiewaarde, omdat inwoners van de regio Emmen de krant wekelijks op een vaste dag verwachten en deze gebruiken als informatiebron voor actueel lokaal en regionaal nieuws. De Emmer Courant heeft een optimale verspreiding: huis-aan-huis en op diverse strategische afgiftepunten. Je kunt als bedrijf een maximaal bereik in jouw regio creëren middels doorplaatsmogelijkheden naar aangrenzende weekbladtitels, Dagblad van het Noorden en diverse online platformen.


Digitaal adverteren


Het is ook mogelijk om de inwoners van de regio Emmen online te bereiken. Met 557.000 paginaweergaven en 113.100 gebruikers per maand, is emmercourant.nl een goed bezocht nieuwsplatform. Door het grote bereik in de regio is dit een geschikt medium om de naamsbekendheid van je bedrijf te vergroten of in contact te komen met (potentiële) klanten.

Adverteren op emmercourant.nl kan op de volgende manieren:
Online Branded Content
Display Advertising
Video Advertising


Tarieven

Bekijk de tariefkaart of ga naar de tarievenpagina voor uitgebreide informatie over onze tarieven. Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met één van onze media-adviseurs via de onderstaande knop.

Aanleverspecificaties & -deadline

Aanleverspecificaties
Voor technische gegevens verwijzen wij naar www.printarena.nl.
Lever je advertentiemateriaal in via www.mijnndc.nl.

Bekijk hier de sluitingstijden voor het aanleveren van advertentiemateriaal.

 

Verspreidingsgebied

Lezersprofiel

Als adverteerder is het belangrijk om te weten welke doelgroep via welk kanaal te bereiken is. Om je een beter beeld te geven van de lezers van onze titels, creëren wij lezersprofielen. Download hier het lezersprofiel van de Emmer Courant.

Download

Lezersprofiel

Wie leest de Emmer Courant? Bekijk alle kenmerken van deze doelgroep in het lezersprofiel.