Uitleg over je factuur

Heb je voor het eerst een factuur ontvangen, of wil je uitleg over hoe je factuur is opgebouwd? Op deze pagina vind je meer informatie.

Bekijk via onderstaande link een voorbeeldfactuur of klik op de afbeelding voor een vergroting:
Voorbeeldfactuur »

 

 

In het voorbeeld zijn de volgende onderdelen uitgelicht:

  1. In de eerste kolom vind je het order- en advertentienummer. De bovenste cijferreeks is het ordernummer (verwijst naar de gehele opdracht). De onderste cijferreeks is het advertentienummer (verwijst naar de losse advertentie).
  2. In de tweede kolom staat de titel waarin de advertentie is geplaatst en het aantal contactmomenten van deze titel. Daaronder staat de sectie genoemd. Deze refereert aan de pagina waarop de advertentie is geplaatst.
  3. In de derde kolom vind je het CPM tarief in euro’s. Dit zijn de kosten per 1.000 contacten. (Zie meer informatie over tarieven »).
  4. De vierde kolom geeft het formaat van de advertentie en de daarbij behorende formaatindex weer.
  5. In kolom vijf staat de plaatsingsdatum vermeld. In geval van een online campagne staat hier de campagneperiode beschreven. Indien van toepassing staat in deze kolom het door u opgegeven inkoop-, kostenplaats- of referentienummer.
  6. In kolom zes vind je de omschrijving van de advertentie en de eventueel toegepaste kortingen/toeslagen.
  7. In kolom zeven staat het formaat van de advertentie in kolommen en millimeters.
  8. In kolom acht vind je de berekening van het netto bedrag van de advertentie. Is er sprake van kortingen en/of toeslagen, dan staat het netto bedrag als subtotaal vermeld.
  9. Rechts onderin staat het factuurbedrag van de opdracht vermeld; dit is het bedrag inclusief BTW.

Vragen over je factuur?

Voor vragen over facturen met betrekking tot advertentieplaatsingen neem je contact op met de afdeling debiteuren van NDC mediagroep:
T: 058 – 284 55 03
Efa.debiteuren@ndcmediagroep.nl.

Overige contactgegevens

Betalingsverwerking (vragen over betaling of herinnering): fa.Betalingsverwerking@ndcmediagroep.nl
Service (klachten): serviceadvertenties@ndcmediagroep.nl of 058-2845759
Crediteuren: fa.crediteuren@ndcmediagroep.nl
Facturen zenden aan (leveranciers): ndc180@ndcmediagroep.nl

Facturen liever digitaal ontvangen? Stuur dan je verzoek naar fa.debiteuren@ndcmediagroep.nl.

Wil je in het vervolg door middel van automatische incasso betalen? Download het formulier Automatische Incasso machtiging, vul deze in en stuur het getekend retour naar:
NDC Mediagroep bv
T.a.v. afd. Debiteuren
Antwoordnummer 123
8900 VC Leeuwarden
fa.debiteuren@ndcmediagroep.nl.

Formulier Automatische Incasso machtiging »