MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NDC mediagroep hecht eraan om in het streven naar winst in de bedrijfsvoering duurzaam te ondernemen. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid in het bewust en verantwoord omgaan met mens en milieu, het nauwlettend in het oog houden wat het effect van onze activiteit is op de leefomgeving en het onderhouden van een constante dialoog met onze stakeholders.

Binnen de ondernemersdoelstellingen van NDC mediagroep zijn ten behoeve van duurzaamheid drie deelgebieden gedefinieerd, met ieder een eigen missie en doelstellingen.

Planet

NDC mediagroep streeft ernaar haar milieu-impact zo klein mogelijk te maken. Speerpunten hierin zijn:

•   Streven naar een optimum in duurzame inkoop en productie
•   Besparing op energie door het na werktijd uitschakelen van computers, beeldschermen en verlichting
•   Vervanging van de huidige verlichting door LED-verlichting
•   Besparing van papier door niet te printen
•   CO2 reductie door Video Conferencing en vergaderen per telefoon
•   CO2 reductie door carpoolen, gebruik van de fiets en Openbaar Vervoer

NDC mediagroep opereert actief in de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen om CO2 reductie te bevorderen. Zo participeren we sinds een aantal maanden actief in een werkgroep vanuit VNO-NCW die 10% reductie van autokilometers in Noord-Nederland ten doel heeft. Een onderdeel daarvan is Leeuwarden Vrijbaan en de Bikespender in Leeuwarden.

People

NDC mediagroep streeft ernaar een goede werkgever te zijn door werknemers prettige en veilige werkomstandigheden te bieden en mogelijkheden te creëren voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Een voorbeeld hiervan is duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het Grafisch Bedrijf. Door middel van een VAPRO-programma vindt gecertificeerde scholing van operators plaats om hun arbeidsperspectief blijvend te verruimen. Bovendien is het Grafisch Bedrijf sinds 2011 FSC®-gecertificeerd.

Profit

NDC mediagroep streeft ernaar haar maatschappelijke relevantie te vergroten door enerzijds inhoudelijke waardevolle content te ontwikkelen en uit te dragen en anderzijds (sociaal)maatschappelijk verantwoorde ontwikkelingen aan te moedigen met geld, kennis en mankracht en deze in de organisatie te implementeren.

De wijze waarop NDC mediagroep verschillende van het Nieuwe Werken in de dagelijkse praktijk toepast, zijn daar een goed voorbeeld van: het aantal uren thuiswerken neemt toe, evenals de inzet van online middelen als online vergaderen waarmee tijd, geld en energie worden bespaard.