Samenvoeging NDC Boom

Informatie samenvoeging NDC-BuN

NDC mediagroep en Boom uitgevers Nieuwsmedia (BuN) bundelen hun krachten en gaan per 1 januari 2018 samen verder onder de naam NDC mediagroep. Naar aanleiding daarvan vinden er een aantal wijzigingen plaats.

Naamswijziging en verhuizing

Vanaf 1 december 2017 zijn de contactgegevens van locatie Meppel:
NDC mediagroep
Parallelweg 1B
7941 HH Meppel
Telefoonnummer: 088 – 800 41 11

Overige contactgegevens NDC mediagroep

Portfoliowijziging

Op 5 februari 2018 treedt de nieuwe situatie in werking. Dat betekent dat je in sommige gevallen te maken krijgt met ons geoptimaliseerde portfolio. Zo worden enkele titels met een overlappend of aanvullend bereik samengevoegd en als gevolg daarvan wijzigen ook enkele titelnamen. De meest actuele situatie van onze merk- en productaanbod vind je hier »

Facturatie

Tijdens de overgangsfase wijzigt de manier van factureren tijdelijk. Voor advertentieplaatsingen in titels van Boom in de periode van 1 januari t/m 5 februari 2018 wordt de factuur per post verstuurd, uit naam van NDC mediagroep. Na 5 februari ontvang je deze weer digitaal als je dat gewend was.

Per 5 februari 2018 ontvang je dus geen factuur meer van Boom uitgevers Nieuwsmedia maar van NDC mediagroep. Deze ziet er anders uit. Bekijk de uitleg over je factuur.
NDC mediagroep hanteert het CPM tarievensysteem om de kosten van een advertentie of campagne te berekenen. Lees hier meer ».

Daarnaast wijzigt de betalingstermijn van twee weken naar 30 dagen. Let op: NDC mediagroep kent geen betalingskorting van 2%, deze komt te vervallen. Het nieuwe bankrekeningnummer is: NL 93 INGB 0663 8102 80.

Vragen over je factuur?

Voor vragen over facturen met betrekking tot advertentieplaatsingen t/m 4 februari 2018 kan je nog contact opnemen met Boom: 0522 – 266 173 of debiteuren@boom.nl.

Voor vragen over facturen met betrekking tot advertentieplaatsingen vanaf 5 februari 2018 kan dit via NDC mediagroep:
058 – 284 55 03 of fa.debiteuren@ndcmediagroep.nl.

Wil je facturen in het vervolg digitaal ontvangen? Stuur dan je verzoek naar fa.debiteuren@ndcmediagroep.nl.
Lees hier meer »

Advertentieformaten

De advertentieformaten van de titels van BuN worden gelijkgetrokken met de titels van NDC mediagroep. Alle kranten worden gedrukt op het handzame tabloidformaat. Advertenties op tabloidpagina’s worden ingedeeld in standaardafmetingen, zodat alle pagina’s overzichtelijker kunnen worden samengesteld. Download de advertentieformaten ».

Aanleveren advertentiemateriaal

Het aanleveren van advertentiemateriaal verloopt bij NDC mediagroep op een andere wijze dan bij BuN. Een week voor plaatsing volgt per e-mail het verzoek om advertentiemateriaal aan te leveren. In de mail bevindt zich een link die verwijst naar de materiaalportal waarin je gemakkelijk zelf het digitale advertentiemateriaal uploadt. Vragen over het aanleveren van materiaal? Mail dan met eaa@ndcmediagroep.nl.

Verschijningsdata en sluitingstijden

Vanaf 5 februari gelden er nieuwe verschijningsdata en sluitingstijden voor een aantal titels. In enkele gevallen dient het materiaal eerder aangeleverd te worden. Bekijk hier het overzicht sluitingstijden 2018 ».

Contact

We houden alle klanten van Boom uitgevers Nieuwsmedia zo goed mogelijk op de hoogte van alle veranderingen. Half december ontvang je informatie over de vernieuwde mogelijkheden, titels, tarieven en optimalisatie van ons aanbod.

Heb je in de tussentijd vragen? Neem dan contact op met je vertrouwde contactpersoon of kijk bij de verschillende onderwerpen op deze site.