Nieuwsblad Noordoost-Friesland

Nieuwsblad Noordoost-Friesland verschijnt elke dinsdag en vrijdag als abonneekrant in het gelijknamige gebied in een oplage van 6.300 exemplaren. De lezer krijgt kort en vlot geschreven lokaal en regionaal nieuws aangeboden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan thematische en populaire onderwerpen zoals cultuur en evenementen. De vormgeving is uitnodigend, eigentijds en kleurrijk.

Wekelijkse oplage: 6.300


Nieuwsblad Noordoost-Friesland verschijnt elke dinsdag en vrijdag als abonneekrant in het gelijknamige gebied.

11.000 paginaweergaven


Per maand heeft www.nieuwsbladnof.nl gemiddeld 11 duizend paginaweergaven.

Relevant nieuws

Nieuwsblad Noordoost-Friesland brengt het laatste lokale nieuws, gemeentenieuws en alles over evenementen in de omgeving.

Print adverteren

Er zijn diverse advertentiemogelijkheden in het Nieuwsblad Noordoost-Friesland, o.a. een branded content artikel, gewone advertentie, IM’er, specialadvertentie of flapadvertentie. Het nieuwsblad heeft een hoge attentiewaarde, omdat inwoners van de regio Noordoost-Friesland de krant wekelijks op 2 vaste dagen verwachten en deze gebruiken als informatiebron voor actueel lokaal en regionaal nieuws. Je kunt als bedrijf een maximaal bereik in jouw regio creëren middels doorplaatsmogelijkheden naar aangrenzende weekbladtitels, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en diverse online platformen.

 

Digitaal adverteren

Het is ook mogelijk om de inwoners van de regio Noordoost-Friesland online te bereiken. Met 11.000 paginaweergaven per maand, is nieuwsbladnof.nl een goed bezocht nieuwsplatform. Door het grote bereik in de regio is dit een geschikt medium om de naamsbekendheid van je bedrijf te vergroten of in contact te komen met (potentiële) klanten.

 

Adverteren op nieuwsbladnof.nl kan op de volgende manieren:
Online Branded Content
Display Advertising
Video Advertising

Tarieven

Bekijk de tariefkaart of ga naar de tarievenpagina voor uitgebreide informatie over onze tarieven. Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met één van onze media-adviseurs via de onderstaande knop.

Aanleverspecificaties & -deadline

Voor technische gegevens verwijzen wij naar www.printarena.nl.
Lever je advertentiemateriaal in via www.mijnndc.nl.

Sluitingstijd advertentiemateriaal
Nieuwsblad Noordoost-Friesland – vrijdag 12.00 uur (di editie); woensdag 14.00 uur (vrij editie)

Verspreidingsgebied

Het Nieuwsblad Noordoost-Friesland wordt verspreid in de regio omringd door de groene stippellijn.

Lezersprofiel

De lezer van Nieuwsblad Noordoost-Friesland is veelal van middelbare leeftijd, kapitaalkrachtig omdat de kinderen de deur uit zijn en heeft hierdoor relatief meer vrije tijd dan gezinnen met kinderen. De lezer is even vaak man als vrouw en heeft een middelbaar opleidingsniveau.