Privacy Statement

Inleiding

Dit Privacy Statement en de bijbehorende Cookie Statement zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NDC mediagroep B.V. (gevestigd aan de Sixmastraat 15, 8932 PA te Leeuwarden) en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en gebruikt. NDC mediagroep B.V. verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens mede ten behoeve van aan deze vennootschap gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: NDC).

NDC legt je gegevens vast wanneer:

 • je een abonnement neemt op één van onze uitgaven
 • je een product bestelt
 • je je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief
 • je surft op één van onze websites of één van onze apps gebruikt
 • je anderszins contact hebt met een onderdeel van NDC.

NDC acht het van groot belang dat we de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. NDC conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de gedragscodes van de Data Driven Marketing Association (DDMA), EmailMarketing Associatie Nederland (Emma) en de Telecommunicatiewet. Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. NDC is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren.

In dit privacy-statement kan je nalezen op welke manier NDC zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaat.

NDC is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om passende oplossingen te implementeren en hebben dit deels ook al gedaan. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens in deze privacy statement.

Eerst vind je een aantal veel gestelde vragen, als je nog meer vragen hebt, kun je het hele privacy statement lezen.

Veel gestelde vragen over privacy bij NDC

 • Waarom verzamelen jullie gegevens over mij?
  We gebruiken je gegevens om de overeenkomst die we met je hebben gemaakt uit te kunnen voeren. Je moet hier denken aan abonnementen, advertenties, ticketing, enz. Maar ook om een profiel van je te kunnen opbouwen zodat we je op onze sites relevant nieuws, informatie en advertenties kunnen tonen en om je op de hoogte te kunnen houden van producten en diensten van NDC.
 • Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?
  Zolang wij een overeenkomst met je hebben bewaren wij jouw gegevens, op het moment dat er geen overeenkomst meer is bewaren wij je gegevens nog 3 jaar. Vanuit financieel oogpunt zijn wij verplicht om jouw gegevens 7 jaar te bewaren maar deze bewaartermijn geldt niet voor bijvoorbeeld je e-mailadres.
 • Wat is het recht op vergetelheid?
  Je hebt het recht om van ons te eisen dat wij al jouw gegevens uit onze systemen verwijderen, behalve de gegevens uit financieel oogpunt die wij wettelijk 7 jaar moeten bewaren.
 • Welke gegevens heeft NDC van mij?
  Dat is afhankelijk van de overeenkomsten die je met ons hebt of hebt gehad. Je kan denken aan bijvoorbeeld abonnementen (op dagbladen of op nieuwsbrieven), advertentieopdrachten, bezorgovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten.
 • Hoe kom ik er achter welke gegevens NDC van mij heeft?
  Deze informatie kan je bij ons opvragen. Verderop in het privacy statement vind je een modelbrief die je kunt gebruiken om deze gegevens te verkrijgen.
 • Hoe regel ik dat NDC mij uit het mailingbestand verwijdert?
  Dit kun je zelf regelen vanuit de mailing die je van ons ontvangt. In de mail staat altijd een uitschrijflink.
 • Hoe regel ik dat NDC mijn gegevens verwijdert?
  Dat kan. Hiervoor moet je de modelbrief vergetelheid invullen. Deze staat verder in het privacy statement.
 • Geeft NDC mijn gegevens aan andere partijen?
  Wij geven nooit zonder jouw toestemming je gegevens aan andere partijen behalve als dit uit wettelijk oogpunt nodig is.
 • Mogen de kranten en websites van NDC wel persoonsgegevens publiceren?
  Ja dat mag, om het beroep van journalist goed te kunnen uitoefenen is hiervoor wettelijk een uitzondering gemaakt.
 • Zijn mijn gegevens veilig bij jullie?
  Ja, wij hebben het beveiligingsniveau gebaseerd op ISO 27001. Dit is een internationaal bekende standaard voor informatiebeveiliging.
 • Ik heb op jullie website op een link geklikt en ben op een website van een ander bedrijf terecht gekomen, wat doen jullie met deze informatie?
  Dit wordt in het profiel (mits je daar toestemming voor heeft gegeven via de vraag om de cookie-acceptatie) dat we van je samenstellen, gebruikt om je relevante advertenties te kunnen tonen.

Voor welke websites en apps geldt deze privacy statement?
Dit privacy statement is van toepassing op de websites en apps in deze lijst.

Wat doen we om jouw gegevens te beveiligen?
NDC spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, beveiligde internetverbindingen en een beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens). Het beveiligingsniveau is bij NDC gebaseerd op de internationaal bekende standaard voor informatiebeveiliging ISO27001. NDC heeft zich hiervoor niet laten certificeren, maar NDC werkt wel conform deze standaard.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten)
 • Betaalgegevens
 • Interessegebieden (bijvoorbeeld ‘sport’ of ‘reizen’)
 • Functietitel
 • Foto’s
 • Abonnementshistorie
 • IP-adres
 • Social ID
 • Cookie ID
 • Surfgedrag
 • Trackinggegevens van bulk e-mails

Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst (over cookies leest je meer in ons cookie statement). Wij gebruiken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten die je bij ons afneemt. Het is dus niet zo dat we altijd al jouw gegevens gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot enkele van bovengenoemde persoonsgegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Ook combineren we jouw beschikbare gegevens (om een profiel op te bouwen) zodat we je gerichte content en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, als je daar tenminste (op onze websites) toestemming voor hebt gegeven. Zolang je gebruik maakt van onze diensten bewaart NDC jouw gegevens, en nog een periode nadat je gestopt bent. Dit doen we zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kan maken van onze diensten. Ben je een lange periode inactief, dan zullen we jouw gegevens verwijderen. Er is niet één enkele bewaartermijn voor alle soorten gegevens, maar NDC bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is, maar wel conform vastgelegde en – indien van toepassing – wettelijke bewaartermijnen.

Hoe komen we aan je gegevens?
De voornaamste manier waarop we jouw gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kan maken. Bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres bij het registreren van een account of jouw bankrekeningnummer voor een abonnement. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke je optioneel kan verstrekken. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt of trackinggegevens van bulk e-mails zoals van de e-mailnieuwsbrieven. We gebruiken deze gegevens voor algemene analysedoeleinden en we verkrijgen ze via cookies en soortgelijke technieken. Als je bij ons solliciteert naar een specifieke functie, dan bewaren we je gegevens 4 weken. Bij een open sollicitatie dan bewaren we je gegevens 1 jaar, tenzij je eerder aangeeft dat we jouw gegevens moeten verwijderen. Ook kun je aangeven dat we jouw gegevens langer mogen bewaren.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
De door jou verstrekte persoonsgegevens gebruikt NDC voor een optimale uitvoering van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met je, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen, advertenties retargetten (alleen met je toestemming!) op websites/apps alsook om je per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van NDC en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen jouw interessegebied vallen. Ook gebruiken we jouw gegevens om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. NDC gebruikt jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven, tenzij je daar zelf actief toestemming voor geeft.

Hoe zit het met de gegevens van jongeren?
Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. De enige website waar dat wel zo kan zijn, is de website www.gimma.com. Wij raden ouders aan altijd betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Zo kan voorkomen worden dat wij gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar verzamelen zonder toestemming van het ouderlijk gezag. Als je ervan overtuigd bent dat wij wel persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouderlijke verantwoordelijke, neem dan contact met ons op (zie ‘Wat zijn je rechten’) zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen. Je kunt ons als ouderlijke verantwoordelijke ook alsnog toestemming geven om deze gegevens wel te blijven verwerken.

Geeft NDC mijn gegevens aan andere partijen?
NDC zal de door jouw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen. Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij soms wel andere bedrijven in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´, maar zogenaamde verwerkers. Verwerkers mogen alleen conform onze instructies met jouw gegevens omgaan en deze dus niet voor eigen doeleinden gebruiken. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners werkt NDC met een verwerkersovereenkomst (conform artikel 28 AVG). Hierin is ook geregeld dat de informatiebeveiliging van die dienstverleners voldoet aan een bepaald minimum informatiebeveiligingsniveau dat gebaseerd is op de standaard ISO27001. Indien zo’n partij buiten de EU gevestigd is, zullen we er zorg voor dragen dat die partij voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU. Als je wilt weten welke partijen dat nu betreft, kun je dat altijd opvragen (zie hieronder voor de contactgegevens). Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gevraagd en gekregen. Indien je op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven, geven we expliciet aan waarvoor we deze zullen gebruiken, bijvoorbeeld voor een specifieke nieuwsbrief, winactie of aanvullende informatie te verstrekken over een evenement waarvoor je je hebt opgegeven of tickets hebt gekocht.

Hoe zit het met de links op websites van NDC?
Op de websites van NDC is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. NDC is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Op enkele websites van voordeelacties kan NDC anoniem nagaan of je ook echt gebruik maakt van de voordeelactie. Hiermee kan NDC vaststellen of de aangeboden voordeelactie wel attractief genoeg is.

Wat zijn je rechten?
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!
Informatie en inzage: Uiteraard kan je inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Hebt je het idee dat we verkeerde gegevens van je hebben geregistreerd? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan persoonsgegevens die wij van je hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld een wettelijke bewaartermijn, administratie of ontdubbelen) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Overdraagbaarheid en beperking: Dit zijn nieuwe rechten onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen of de verwerking in de toekomst te beperken. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.
Daarnaast kan je ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings (dit kan op elke e-mail die je van ons ontvangt). Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kan je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk eerst graag zelf via onderstaand contactadres. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Een van bovenstaande verzoeken kan je schriftelijk doen via het volgende contactadres:

NDC mediagroep B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 394
8901 BD Leeuwarden

Of stuur een e-mail naar: privacy@ndcmediagroep.nl. Indien gewenst kan je de e-mail met versleuteling verzenden.
Voor je verzoek kun je gebruik maken van deze standaardbrief. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk behandelen en in ieder geval binnen één maand laten weten of we invulling aan je verzoek kunnen geven. Indien dat niet mogelijk is, dan leggen we je uit wat de reden daarvan is.

N.B. Als je geen nieuwsbrieven of commerciële mailings meer wil ontvangen, dan biedt iedere nieuwsbrief en/of commerciële e-mail je de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven. Voor andere vragen staan hier de contactgegevens van NDC. Op deze pagina kan je ook nalezen waar onze kantoren gevestigd zijn.

Mogen de kranten en websites van NDC wel persoonsgegevens publiceren?
De bovengenoemde rechten niet gelden voor onze journalistieke uitingen, daarvoor is in de wettelijke regels een uitzondering gemaakt wegens de uitoefening van het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Hoe zit het met het gebruik van Cookies?
De websites van NDC maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vind je in ons Cookie Statement.

Wat doet NDC op het gebied van profiling?
Op onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van profiling. Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel personen in te delen in een bepaalde (interesse-)categorieën. Voor het opbouwen van de profielen kan het profiling-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die eerder genoemd staan. We doen dit alleen met jouw gegevens als je advertentie cookies en tracking cookies hebt geaccepteerd (zie cookie statement).

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (interesse-)categorieën in je profiel aan je toebedelen. Dit worden ook wel taxonomieën genoemd. We hebben daarbij categorieën van bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens) bewust uitgesloten.

Het belang van profiling is dat we uit het profiel en bijbehorende interesses kunnen afleiden in welke content je mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (van onze adverteerders) bij jou zouden passen. Profiling zorgt er dus voor dat zowel de content als advertenties beter bij jouw interesses aansluiten.

Profiling doen we op drie verschillende manieren:

 1. We slaan in onze database informatie op over de interacties die de bezoekers hebben op onze platformen.
 2. We bepalen interesses van gebruikers op basis van leesgedrag. Hiervoor taggen we geautomatiseerd onze content en stellen vast of een bezoeker meer dan gemiddeld interactie heeft met een of meerdere van deze tags. Op dat moment is een bezoeker geïnteresseerd in zo’n tag.
 3. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om bezoekers in doelgroepen in te delen en deze informatie ligt vast in onze CRM-database.

Profiling kan impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je wordt gekoppeld. Mocht je van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact met ons op (zie eerdere contactgegevens). We gaan dan kijken of we bijvoorbeeld je profiel kunnen resetten.

Blijft dit Privacy Statement ongewijzigd?
NDC mediagroep B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.

Mocht je nog vragen hebben over privacy bij NDC dan kan je contact zoeken via bovengenoemd adres en/of e-mailadres.